Město Cheb patří bezesporu mezi historicky velmi atraktivní města. Malebné náměstí s panoramatem gotického chrámu, unikátní hrad, středověké domky a mnoho dalších pamětihodností láká ročně spousty návštěvníků. Tou nejunikátnější památkou jsou ovšem středověké krovy. Zajímá vás, proč je kvůli krovům město Cheb tak unikátní? Čtěte dále…

První zmínka o osídlení Chebského území pochází z 11. století. Cheb se stal svědkem mnoha důležitých historických událostí, mezi ně patřila např. svatba českého krále, podpis zemského míru nebo vražda známého českého šlechtice Albrechta z Valdštejna. Město Cheb se nachází na nejzápadnějším cípu České republiky a v minulosti se tak stalo terčem sporů mezi Čechy a Němci. Situace vyvrcholila během druhé světové války. Po vpádu Adolfa Hitlera v roce 1938 do města muselo tisíce Čechoslováků opustit toho území. Sudetský Cheb byl posléze připojen k Třetí říši. Po válce se situace zcela obrátila, Němci byli nuceně vystěhováni a Cheb se stal natrvalo součástí Českého území.

Když už budete v Chebu, nezapomeňte navštívit nedaleké Františkovy Lázně nebo Mariánské Lázně.

Alt text

Blok středověkých domků, přezdívaný Špalíček

Špalíček na Chebském náměstí

Cheb patřil v minulosti mezi bohatá města. Zatímco se od 14. století v okolních městech stavěly jednopatrové domy, v Chebu na náměstí rostly až třípatrové domy s vysokými střechami a obrovskými půdami. To je důvod, proč nedošlo v pozdějších letech k přestavbám těchto domů a zůstaly tak zachovány dodnes. Náměstí tak zdobí např. proslulý Špalíček. Je to soubor jedenácti hrázděných domků, které pocházejí už ze 13. století. Domky jsou tří, až čtyř patrové, stojí na malých parcelách a rozděluje je uzoučká Kramářská ulička, která má pouhých 160 cm na šířku. V minulosti na tomto místě stál soubor prodejních stánků, kde se prodávalo zboží. Majitelé stánků platili Chebu za pronájem poměrně vysoké poplatky a tak byly městem podporovány. Stánky byly časem nahrazeny dřevěnými boudami a nakonec zděnými domky, které se i přes různé přestavby dochovaly dodnes. V roce 1960 byl Špalíček kompletně zrekonstruován a dnes se zde nachází proslulá cukrárna a restaurace. V minulosti zdobila Špalíček ještě třetí řada domků, která byla však v 19. století zbourána.

Alt text

Navštivte vyhlášenou cukrárnu ve Špalíčku

Historické krovy v Chebu 

Asi největším Chebským unikátem jsou historické krovy domů, stojících na náměstí. Jedná se o skutečný unikát, neboť na jednom místě můžeme najít desítky krovů ze středověku, renesance, baroka a mladší doby. Když se pozorně zahledíte na střechy domů, rozhodně vám neunikne jedna zvláštnost. Střechy jsou skutečně velmi vysoké a jsou plné malých vikýřků. Ve středověku sloužil půdní prostor jako skladovací místnost, kde se uchovávalo zboží. Proto se konstrukcím krovů věnovala pečlivá pozornost. Je až s podivem, jak kvalitní práci odvedli místní tesaři bez jediného železného spoje. Nikde jinde se nenachází tak pestrý výčet dřevěných krovů v tak perfektním stavu, některé z nich jsou skutečné unikáty.

Krovy si můžete prohlédnout během komentované prohlídky, kterou si určitě rezervujete dopředu na oficiálních stránkách.

Alt text

Chebské krovy jsou naprostým unikátem

Unikátní Chebský hrad 

Hrad v Chebu patří mezi významné kulturní památky a jedná se o jedinou císařkou falci dochovanou v Čechách. Výraz „falc“ označuje sídlo císaře v raně středověké Svaté Říši Římské. V té době panovník nevládl v jediném městě, ale přesouval se s celým svým dvorem po celé říši a falce tak tvořily síť jeho sídel. Návrší nad řekou Ohří bylo osídleno už v 9. století, ovšem falc zde nechal vybudovat Fridrich Barbarossa už v roce 1165, kterému v té době připadlo Chebsko. Protože byl z rodu Štaufů, hradu se často říká „štaufská falc“. 

Alt text

Hrad v Chebu je jedinou dochovanou falcí na Českém území

Hrad má za sebou dlouhou historii a tak se nám do současnosti dochovalo jen torzo hradního paláce. V perfektním stavu se nachází černá „útočná“ věž, která každého návštěvníka odmění překrásným výhledem do Chebské krajiny. Mezi největší unikáty Chebského hradu patří dvoupatrová kaple sv. Erharda a Uršuly, která patří mezi nejpozoruhodnější díla rané gotiky ve střední Evropě. Jedná se o skutečný umělecký zázrak, který nechal vystavět Fridrich II., který se v roce 1212 stal Sicilským králem. Nejslavnější císař vrcholného středověku a otec Italské renesance velmi rád pobýval v Chebu a nechal to Čechům vystavět tuto skvostnou památku. 

Alt text

Gotická kaple zvenku vypadá obyčejně, ale uvnitř se nachází architektonický skvost

V 17. století byl hrad částečně přestavěn a byly zde vybudovány bojové a skladové kasematy. Ty byly umístěny v podzemních i nadzemních částech hradního opevnění a jsou přístupny v rámci komentované prohlídky.

Jak se do Chebu dostat? 

Do Chebu se můžete jednoduše dostat autobusem nebo vlakem z Prahy. Jízdenky můžete koupit online na GoEuro. Samozřejmě nejpohodlnějším způsobem, jak se do Chebu dostat, je autem. Nezapomeňte si v předstihu zajistit vhodné ubytování. Pravdou je, že v Chebu moc hotelů není, ale tak se nabízí ideální řešení – ubytování přes Airbnb, které jsme využili také my. 

Jestli máte další tipy a nápady co dělat v Chebu, budeme moc rádi, když se s námi podělíte v komentářích.