Chrámový komplex Angkor Wat leží v Kambodžské džungli na obrovském prostranství. Kromě hlavního chrámu Angkoru se na stejném území nachází desítky různých a neméně zajímavých chrámů, které nám připomínají období rozkvětu Khmérské říše. Každý návštěvník se musí dobře rozmyslet, které chrámy bude chtít navštívit, protože jich je tolik, že je nemožné vidět je všechny. Proto jsme pro vás sestavili cestopis TOP 11 nejzajímavějších chrámů Angkor Watu, které nesmíte vynechat. 

Nejvýznamnější chrám Angkorské říše samotný Angkor Wat nabízí jedinečný zážitek a to jak po kulturní stránce, tak i po té historické. Chrám je obklopen rouškou tajemství a množství turistů, které památku každoročně navštíví stále stoupá. Ve článku se dozvíte,  jak se mezi jednotlivými chrámy dopravovat a jakou zvolit strategii během návštěvy celého komplexu. V tomto článku jsme vypíchli ty nejzajímavější a nejkrásnější chrámy, které lze navštívit za celý jeden den a přitom nic podstatného nevynechat.

Úvodní fotka : Jan Miklín 

1. Angkor Wat

Největší a nejpůsobivější chrám, který nesmíte vynechat. Nenechte se odradit davem turistů, ale buďte na něj připraveni. Tato památka bývá svým tvarem připodobňována k francouzskému Versailles. Samotný chrám je obehnán čtvercovou vysokou zdí, kolem které je vodní příkop. Dovnitř se dostanete po mostě, a vstupní branou do celého komplexu. Hlavní dominantou je 70 metrová věž, kterou obklopují další čtyři věže a vytvářejí tak tvar lotosového květu. Chrám je celý vyzdoben náboženskými reliéfy, které jsou v perfektním stavu. Turisté mají možnost podívat se i nahoru na věž, odkud je nezapomenutelný výhled do okolí.

Alt text

Kouzelný Angkor Wat při západu slunce (foto Jan Miklín)

2. Banteay Kdei

Mezi TOP 11 nejzajímavějších chrámů Angkor Watu patří Banteaz Kdei. Tento buddhistický chrám byl podle většiny historiků postaven v polovině 10. století a byl bez přerušení využíván mnichy až do konce šedesátých let. Přesto, že byl jimi opečováván po celou dobu jejich užívání, nachází se v dost pobořeném stavu. Vědci to přičítají špatnému materiálu a nevhodným stavebním technikám. V současné době se pracuje na jeho zrestaurování. Naproti hlavnímu vstupu se nachází obrovská nádrž Srah Srang, která pravděpodobně sloužila k rituálnímu očištění. Chrám má svojí jedinečnou atmosféru a určitě by byla škoda jeho návštěvu vynechat.

Alt text

Magický výhled na vodní nádrž Sra Srang (foto Jan Miklín)

3. Baphuon

Tento chrám má tvar pětipatrové pyramidy, která stojí na vysoké podezdívce. Vede k němu impozantní cesta, která začíná na Elephant terrace a je přibližně 200 metrů dlouhá. Protože byl vnitřek chrámové pyramidy při stavbě vyplněn pískem, dlouho nevydržel a stavba se po čase sesula. Již v roce 1960 se začalo s restaurací chrámu, kdy byla památka kompletně rozebrána a vnitřek byl zpevněn železobetonem. Bohužel tuto akci přerušila válka a následně režim Rudých Khmérů. Dokončení prací se konalo až na přelomu tisíciletí, avšak rekonstrukce nebyla nikdy přesně dokončena. Jedním z důvodů byla především ztráta důležitých materiálů během nestabilního politického systému.

Alt text

Výhled z vrcholu chrámu Baphoun (foto : Jan Miklín)

4. Bayon

Jeden z nejslavnějších chrámů Angkorské říše. Je unikátní zejména tím, že se jedná o jediný státní buddhistický chrám postavený v Angkorském období.  Je typický svými stovkami lidských tváří vytesaných do kamene, díky kterým se naprosto odlišuje od ostatních chrámů. Vědci se dodnes nemohou shodnout, komu kamenné tváře se záhadným úsměvem ve skutečnosti patří. V centrální svatyni chrámu stála 4 metrová socha Buddhy, která byla stržena během náboženského převratu. Když se státním náboženstvím stal opět hinduismus, socha byla shozena do studny pod chrámem. Ve třicátých letech byla ovšem vytažena a v současné době je k vidění v Angkor Thomu.

Alt text

Chrám Bayoun je plný záhadných usměvavých tváří

5. East Mebon

Tato stavba je zajímavá především tím, že byla postavena na umělém ostrově uprostřed obrovské vodní nádrže. Chrám byl totiž dosažitelný pouze lodí. K tomuto účelu byla používána veliká terasa, která sloužila jako přístavní molo. Rezervoár, který byl naplněn vodou, je však již po několik staletí vyschlý, a pozůstatky po vodní nádrži nejsou vůbec patrné. Asi nejzajímavější jsou detailně propracované sochy slonů v životní velikosti, kteří střeží vstup do chrámu. Po schodech se dostanete až do nejvyššího patra třístupňové stavby, odkud máte výhled na všechny strany chrámu. Na horní terase stojí pár obdélníkových staveb bez oken,  u kterých není zcela jasné, k jakému složily účelu.

Alt text

Pohled na zbytky obvodového zdiva chrámu East Mebon

eva_profilI když jsou chrámy Angkor Watu v podstatě z velké části ruinami, přesto vás do některých míst nepustí, pokud nebudete patřičně zahalení. Stále se jedná o hinduistické či buddhistické památky a při vstupu je potřeba mít zahalená ramena a kolena. Takže si s sebou vezměte šátek, aby jste se mohli bez problémů dostat na všechna místa.

6. Elephant terrace

Terasa je umístěna na bývalém královském náměstí a je dlouhá přibližně 350 a vysoká 2-4 metry. Své jméno si nese především díky své unikátní dekoraci a tou jsou především do kamene vytesaní sloni. Terasa byla postavena v městském komplexu Angkor Thom a vedla přímo do královského paláce, jehož zbytky se bohužel nedochovaly. Odhaduje se, že na ní stála celá řada dřevěných budov, ze kterým ovšem také nic nezůstalo. Sloní terasa sloužila především ke královským vojenským přehlídkám  a jiným obřadům, odkud mohl král shlížet na své poddané.

Alt text

Elephant terrace je známá především kvůli vytesaným slonům,ale i jiným zvířatům

7. Neak Pean

Mezi TOP 11 nejzajímavějších chrámů Angkor Watu patří bezesporu Neak Pean. Chrám je tvořen soustavou pěti propojených vodních nádrží. V období dešťů bývají bazény naplněné vodou, takže je okolí chrámu návštěvníkům méně přístupné. K památce se dostanete po dlouhém  dřevěném chodníku, který vede přímo ze silnice. Uprostřed největší nádrže se tyčí samostatná věž, jejíž účel je nám stále neznámý. K hlavnímu bazénu s věží jsou připojeny další čtyři nádrže, kam voda protéká kamennými tryskami, které jsou vytesány do tvaru hlavy slona, lva, koně a dokonce i člověka. Není zcela jasné, k čemu voda v nádržích sloužila. Nejoblíbenější teorie říká, že chrám by postaven jako napodobenina posvátného himalájského jezera Anavatapta, které má údajně léčivé účinky. Jiné teorie tvrdí, že se mohlo jednat dokonce o jakési khmérské lázně.

Alt text

V období dešťů se chrám doslova koupe v lázni

8. Pre Rup

Pre Rup  byl postaven jako druhý státní chrám po East Mebonu se kterým leží v severo-jižní ose. Stavba byla postavena na umělém ostrově, který obklopovala veliká vodní nádrž. Ta je však po staletí vyschlá a v současnosti sotva patrná. Na vrcholu třístupňové pyramidy se tyčí pět cihlových věží. V každé z nich byla umístěna socha jiného hinduistického boha, ale žádná z nich se nedochovala. Nejzajímavější jsou ovšem tři velké věže po obou stranách východního stupu. Šestá věž nebyla patrně nikdy dokončena, nebo byl materiál z ní použit k jiným stavebním účelům.

Alt text

Zachovalé věže chrámu Pre Rup

9. Preah Khan

Tato unikátní stavba byla jeden z největších v celé Angkorské říši. V době svého rozkvětu skrývala útočiště až pro více než 100 000 obyvatel. Spojovala chrám, město a buddhistickou školu. O této památce se dochovalo poměrně dost informací, takže víme, že bohatství tohoto chrámu pocházelo z velkého množství zlata, stříbra, drahokamů a perel. Chrám nacházející se uvnitř celého komplexu byl pokrytý až 1500 tunami bronzu. Celá památka byla dost poničena bujnou vegetací a kořeny tropických stromů, které na několik staletí převzaly moc nad chrámem a jeho okolí. V současné době se pokračuje v její renovaci s ohledem na husté spletence kořenů obrovských stromů. Na několika místech stromy doslova splynuly s místním zdivem a vytváří tak úchvatně tajemnou atmosféru ztraceného chrámu, na kterém se podepsal zub času.

Alt text

Khmérové byli velmi precizní a dbali na každý detail

10. Ta Prohm

Jeden z nejnavštěvovanějších a nejfotogeničtějších chrámů, který rozhodně nesmíte vynechat. Je zajímavý především tím, že byl zanechán v co nejvíce původním stavu. Starobylé zdivo je ve spárech rozvětvených kořenů tropických stromů, které věrně kopírují tvar jednotlivých chrámů. Tato scenérie vytváří nádhernou a démonickou atmosféru. Ale s narůstajícím množstvím turistů, se muselo sáhnout po speciálních opatřeních. Jelikož kořeny mají stále devastující charakter, byla na některých místech vybudovaná dřevěná podlaha a začalo se s postupnou rekonstrukcí částí chrámu.

Alt text

Tropické stromy kopírují chrámové zdivo

11. Ta Som

Malý chrám, který bývá často připodobňován k svatyni Ta Phrom. Památka nebyla po dlouhou dob restaurována a chrám tak zůstal po celá tisíciletí ponechán svému osudu. V současné době probíhají práce na obnovu některých kvádrů a také se provádějí nutné opravy, aby návštěva této stavby nebyla pro návštěvníky nebezpečná. Přesto se jedná o velmi krásný chrám, s kouzelnou atmosférou bzučících tropických cikád. Asi nejfotogeničtějších je východní brána, která je celá prorostlá kořeny. Byl by skoro hřích se u ní nevyfotit.

Alt text

Jedno z nejfotogeničtějších míst Angkoru